A šta ćemo sa kladionicama i apotekama?! Osim IRB-a, platni promet će obavljati i mikrokreditna društva


A šta ćemo sa kladionicama i apotekama?! Osim IRB-a, platni promet će obavljati i mikrokreditna društva

Investiciono – razvojna banka (IRB) će osim platnog prometa, ubuduće moći i da prima novčane depozite, ali njih neće moći da plasira putem svojih fondova.

Pored izmjena zakona o IRB-u, Vlada je prekjuče usvojila i izmjene Zakona o bankama Republike Srpske i Zakona o unutrašnjem platnom prometu, koji se već juče našao na sjednici Narodne skupštine RS.

Izmjenama Zakona o unutrašnjem platnom prometu pored IRB-a, predviđeno je da će poslove platnog prometa ubuduće moći da obavljaju i društva za izdavanje elektronskog novca i mikrokreditna društva.

Kada su u pitanju izmjene zakona o IRB-u, Vlada je u obrazloženju navela da se ove izmjene donose po hitnom postupku jer je u „uslovima uočenog dugogodišnjeg trenda povlačenja filijala banaka iz slabije razvijenih i naseljenih jedinica lokalne samouprave, kao i promjene poslovnih politika i strategija komercijalnih banaka u pogledu pružanja usluga privrednim sektorima, nužno obezbijediti pružanje usluga platnog prometa onim tržišnim nišama za kojima ne postoji interesovanje komercijalnih banaka“.

„U tom cilju predloženo je proširivanje djelatnosti IRB-a, kao domaće razvojne banke, koje ima za cilj premošćavanje utvrđenog jaza između ponude i tražnje za platnim uslugama. S ciljem obezbjeđenja pravne konzistentnosti i sigurnosti potrebno je Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o IRB-u usvojiti po hitnom postupku i time stvoriti pravne pretpostavke za izbjegavanje širenja štetnog uticaja na poslovanje privrednih subjekata, svakodnevni život građana kao i na izvršavanje dužnosti organa i organizacija, što je u opštem interesu“, navodi se u obrazloženju zakona.

Piše: M.Lj.
Foto naslovna: CBBiH
Izvor: capital.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter